*SOLD* Vita Rilius (The Life Of Riley); Vintage ‘Staunton Style’ Wooden Chess Set, rare, prob. European, circa 1940-1950