Cupri Columni (Copper Necks); Soviet Botvinnik-Flohr (BFII) Tournament Chess Set, c.1950-1960

$950.00